Teddy hasn't got any eyes. - У Тедди нет (никаких) глаз., Teddy hasn't got any ears. - У Тедди нет (никаких) ушей., Teddy hasn't got a nose. - У Тедди нет (одного) носа., Teddy hasn't got a mouth. - У Тедди нет (одного) рта., Teddy has got eyes. - У Тедди есть глаза., Teddy has got a nose. - У Тедди есть (один) нос., Teddy has got ears. - У Тедди есть уши., Teddy has got a mouth. - У Тедди есть (один) рот.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?