a: dog, cat, nose, mouth, bed, chair, an: egg, ant, umbrella , ear, eye, orange,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?