children (дети), friend (друг, подруга), sister (сестра), my (мой, моя), this is (вот), This is my friend. (Вот мой друг), This is my sister. (Вот моя сестра).

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?