Correct: he, see, the, that, with, Incorrect: heee, seee, eth, tat, wiht,

Sm 3 High freqency word recognition

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?