Създаване на по-добри уроци по-бързо
ДАНЪК - Принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, АКЦИЗ - Надбавка към цената на стоката ,която плаща потребителя, МИТО - Такса  или налог, определяни от страна на изпълнителната власт по отношение на вноса или износа на стоки от или в дадена държава., ДАНЪЧЕН ПЕРИОД - Отчетен период, обикновенно календарната година, ДЪРЖАВА - Политически организирано общество със собствено правителство и държавен апарат, населяващо дадена територия., Държавен бюджет - Обхваща всички приходи и разходи на дадено правителство за определен период от време., Разходна част  - Лявата част на държавния бюджет, Приходна част - Елемент на държавния бюджет, КОНСТИТУЦИЯ - Основен закон на страната, ПУБЛИЧНИ БЛАГА - Едновременно удоволетворяват голям брой потребители.,

1_Пазарна икономика _9клас

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Общността Snejanka Предприемачество 9 ти клас

Учител по икономически дисциплини в 19 СУ - България

Шаблон за превключване

Запленяващо