Създаване на по-добри уроци по-бързо
96 - 21+75, 95 - 84+11, 78 - 45+33, 36 - 24+12, 94 - 72+22, 87 - 54+33, 73 - 42+31, 76 - 25+51, 48 - 34+14, 67 - 26+41,

Сабирање двоцифрених бројева без преласка десетице

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо