Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Когато съм в интернет винаги се представям с истинското си име a) вярно b) невярно 2) Никога не давам личните си данни на непознати в интернет a) вярно b) невярно 3) В интернет не ме познават и мога да се държа както си искам a) вярно b) невярно 4) Мога да споделя своята парола с приятелите си a) вярно b) невярно 5) Никога не отварям чужда поща и не пиша от чуждо име a) вярно b) невярно

Правила за безопасен Интернет 4 клас

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо