Създаване на по-добри уроци по-бързо
Актив , Пасив, Дивидент, Собствен капитал, Акция, Фирма, Привлечен капитал , Финансов резултат, Маркетинг -микс, Предприятие.

Предприемачество_Ели Руменова

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо