keyboard - Input device with keys!, Mouse - Input rodent, Speakers - Output sounds good, printer - Output onto paper, plotter - output plans on big paper,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?