____ има ____ играчки. ____ играе в ____ Мама ____ Мими в ____

Думичката намери

от

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?