Покажи къде броя на картинките е равен на броя на точките.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?