Създаване на по-добри уроци по-бързо
2: 1+1, 2+0, 0+2, 3: 1+2, 2+1, 3+0, 4: 3+1, 0+4, 4+0, 2+2, 5: 3+2, 2+3, 1+4, 4+1, 0+5,

Bontás 5-ös számkör

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо