Quel âge as-tu? - How old are you?, j'ai douze ans - I'm twelve years old, j'ai cinq ans - I'm five years old, j'ai sept ans - I'm seven years old, j'ai dix ans - I'm ten years old, j'ai huit ans - I'm eight years old, j'ai onze ans - I'm eleven years old, j'ai neuf ans - I'm nine years old,

Quel âge as-tu?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?