Създаване на по-добри уроци по-бързо
Full Stop, Comma, Exclamation Mark, Inverted Commas, Apostrophe, Semi Colon, Colon.

Copy of Punctuation Spinner

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо