1) What am I? a) apple b) pear c) banana d) orange e) cherry f) grapes 2) What am I? a) plums b) apple c) banana d) grapes e) cherry f) kiwi 3) What am I? a) plum b) lemon c) lime d) orange e) stawberry f) peach 4) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) kiwi f) blackberry 5) What am I? a) plum b) banana c) kiwi d) blackberry e) lime f) strawberry 6) What am I? a) stawberry b) raspberry c) blackberry d) grape e) peach f) plum 7) What am I? a) pear b) peach c) plum d) pommegrante e) apple f) grapes 8) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) kiwi f) strawberry 9) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) strawberry f) grapes 10) What am I? a) apple b) peach c) plum d) pear e) raspberry f) kiwi

What Fruit or Vegetable am I?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?