1) What am I? a) apple b) pear c) banana d) orange e) cherry f) grapes 2) What am I? a) plums b) apple c) banana d) grapes e) cherry f) kiwi 3) What am I? a) plum b) lemon c) lime d) orange e) stawberry f) peach 4) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) kiwi f) blackberry 5) What am I? a) plum b) banana c) kiwi d) blackberry e) lime f) strawberry 6) What am I? a) stawberry b) raspberry c) blackberry d) grape e) peach f) plum 7) What am I? a) pear b) peach c) plum d) pommegrante e) apple f) grapes 8) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) kiwi f) strawberry 9) What am I? a) peach b) plum c) pear d) apple e) strawberry f) grapes 10) What am I? a) apple b) peach c) plum d) pear e) raspberry f) kiwi

What Fruit or Vegetable am I?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?