1) Legendarne początki Polski wiążą się z którą z postaci? a) Siemowit b) Piastowiec c) Wiślanin 2) Pierwszym władcą Polski był.. a) Bolesław Chrobry b) Kazimierz Wielki c) Mieszko I 3) Polska przyjeła chrzest w roku a) 966 b) 669 c) 996 4) Bolesław Chrobry zorganizował wielki zjazd w a) Biskupinie b) Krakowie c) Gnieźnie 5) Pierwszym królem Polski był a) Bolesław Chrobry b) Mieszko I c) Kazimierz Wielki 6) Przeciwko przeciwko komu Polska zawarła unie w roku 1385? a) Rosji b) Niemcom c) Krzyzakom 7) Z kim zawarliśmy to porozumienie? a) Z Litwą b) Z Austrią c) Z Prusami 8) Gdzie odbyła się największa bitwa z Krzyżakami? a) Cedynia b) Grunwald c) Warszawa 9) Kiedy miała miejsce ta bitwa? a) 15.07.1140 b) 15.07.1410 c) 15.12.1410 10) Ile było rozbiorów Polski? a) 1 b) 2 c) 3 11) Ile lat Polski nie było na mapie Europy? a) 100 b) 231 c) 123 12) Jakie wydarzenie rozpoczeło I wojnę światową a) Najazd Niemców na Polskę b) Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda c) Atak Rosji na Polskę 13) Polska odzyskała niepodległość w roku a) 1914 b) 1934 c) 1918 14) Kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości? a) 1 listopada b) 11 listopada c) 3 maja 15) Kto został naczelnikiem Państwa Polskiego? a) Roman Dmowski b) Józef Pilsudski c) Ignacy Paderewski

Historia teścik

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?