une heure et quart, deux heures vingt, cinq heures moins le quart, deux heures cinq, trois heures vingt, quatre heures dix, sept heures vingt cinq, six heures moins vingt, huit heures dix, dix heures moins vingt cinq, onze heures moins le quart, neuf heures moins dix, trois heures moins cinq.

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?