Correct: quatre heures, une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, douze heures, midi, minuit, Incorrect: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?