Създаване на по-добри уроци по-бързо
планини: Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Витоша, Странджа, равнинни земи: Софийско поле, Казанлъшко поле, Карловско поле, Дунавска равнина, Горнотракийска низина, реки и водни басейни: Искър, Дунав, Струма, Марица, Места, Тунджа, Черно море, Бургаско езеро, Варненско езеро, язовир "Искър",

Разпредели природните обекти

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо