Correct: column, cougar, cuckoo, enough, fluffy, hoarse, humble, jostle, mammal, mighty, muddle, Incorrect: colum, cugar, kuckoo, inough, flufy, hors, hambl, josle, mamal, mithy, mudle,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?