Създаване на по-добри уроци по-бързо
wallet, hairbrush, comb, purse, keys, smartphone, tissues, headphones, charger, umbrella, memory stick, remote,

Brainy 4, unit 3, possessions

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо