Plant: Tree, Grass, Sunflower, Daffodil, Animal: Fly, Ant, Human, Duck,

Y2 Plant or animal?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?