petals, stem, leaf, seeds.

Y1 Parts of a sunflower

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?