Създаване на по-добри уроци по-бързо
Шрифт, Размер, Цвят на символите, Почерняне, Наклон, Подчертаване.

Оформяне на символи

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо