Създаване на по-добри уроци по-бързо
Вярно: Плиска, Преслав, Велико Търново, Фалшиви: Пловдив, Варна, Бургас,

Кои са старите столици на България?

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо