Correct: Cat, Mouse, Chicken, Frog, Spider, Incorrect: Snake, Hamster, Rabbit, Fish, Dog,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?