1) I calzini vanno con le a) b) 2) La forchetta va con il a) b) 3) Il cuscino va con il a) b) 4) Il tavolo va con il a) b)

abbinamenti associati

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?