cell, battery, open switch, closed switch, lamp, resistor, variable resistor, ammeter, voltmeter, diode, LED (light-emitting diode), thermistor,

Circuit Symbols

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?