1) 7.4 a) 52 b) 28 c) 18 2) 2.9 a) 18 b) 26 c) 42 3) 9.6 a) 29 b) 17 c) 54 4) 8.5 a) 40 b) 13 c) 45 5) 7.7 a) 50 b) 49 c) 14 6) Множителите са 6 и 8. Колко е произведението? a) 14 b) 58 c) 48 7) 3.9 a) 12 b) 27 c) 25 8) 9.5 a) 45 b) 40 c) 14 9) 10.6 a) 55 b) 60 c) 40 10) Кое число е 5 пъти по-голямо от 2! a) 3 b) 10 c) 7 11) 2.2+2 a) 9 b) 10 c) 6 12) Виктор решил 36 задачи, а Ради с 6 по-малко.Колко задачи е решил Ради? a) 25 b) 30 c) 42 13) 4.5 - 10 a) 10 b) 25 c) 30 14) Намери обиколката на квадрат, ако дължината на страната му е 7м. a) 38 b) 28 c) 21 15) 45:5 a) 8 b) 5 c) 9 16) Ванеса направила 6 банички, а баба и с 8 повече от нея. Колко банички е направила баба? a) 48 b) 14 c) 17 17) 7. ? =14 a) 3 b) 7 c) 2 18) 24:8 a) 3 b) 5 c) 6 19) 18 : 3 a) 5 b) 6 c) 15 20) 50 : ? =10 a) 45 b) 40 c) 5

Кутийка си избери и отговора кажи!

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?