house/family - Jiā, bedroom - wò shì, bathroom - Yù shì, living room - Kè tīng, kitchen - Chú fáng, sofa - Shā fā, desk - Zhuō zi, chair - Yǐ zi, bed - chuáng, located - zài, where - Nǎ lǐ,

Chapter 2 Inside My House-- quiz (full Pinyin)

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?