1) 1 a) b) c) d) e) f)

get the year car or game

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?