a magic wand, a scar, hair, a book, a cloak, a shirt, a tie, a jumper, glasses, a hand.

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?