新 - new, 旧 - old, 学校 - school, 学生 - student, 写字 - writing, 想 - think, 都 - all, 很好 - very well, 会 - can, know how to..., 去 - to go,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?