Correct: Huddersfield, Peter, St. John's, New Hey Road, London, Mrs, Yours sincerely, Yours faithfully, Mrs Homer, Incorrect: huddersfield, St. john's, peter, New hey road, london, mrs, Yours Sincerely, Yours Faithfully, Mrs homer,

L2: Correct Capitalisation

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?