7 + ____ = 10 ____ - 7 = 3 4 = ____ - 6 6 + ____ = 10 10 - ____ = 5 5 + 5 = ____ 3 + 4 = ____ 7 - ____ = 4 ____ + 4 = 10 ____ - 4 = 6 3 = ____ - 4 ____ + 3 = 7 1 = ____ - 3 3 + ____ = 4 6 + 3 = ____ - 1 10 - 1 = ____ 2 + 4 = 10 - ____ 6 = ____ - 4 10 - 8 = ____ - 2 ____ = 4 - 2

Математически неизвестни

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?