Input age, If age < 18 Then, ticketPrice <-- 50, ElseIf age > 64 Then, ticketPrice <-- 100, Else ticketPrice <-- 250, Input loyalty, If loyalty = true Then, ticketPrice <-- ticketPrice * 0.9, Output ticketPrice.

Ticket algorithm ordering

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?