city, town, village, hamlet, farm.

Settlement Heirarchy

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?