1) Anything RC a) what is happening? b) how many flips? c) tyre balloon d) ramp e) Anything RC f) ramp upsie

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?