+ing: jump, talk, look, catch, fish, sleep, sing, read, listen, text, ̶е̶ + ing: take, write, drive, use, ride, make, bite, dance, have, double + ing: hit, cut, swim, sit, hop, run, put, chat, stop,

Present Continious. Unit 3.2. Go getter 2

В момента работим за подобряване на Група сортиране. Моля, помогнете ни, като ни предложите обратна връзка.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?