J'ai mal à la jambe - I have a sore leg, J'ai mal aux dents - I have toothache, J'ai mal à la gorge - I have a sore throat, J'ai mal au ventre - I have stomach ache, J'ai mal au genou - I have a sore knee, J'ai mal au bras - I have a sore arm , J'ai mal à la tête - I have a headache, J'ai mal au dos - I have a sore back, J'ai mal à la main - I have a sore hand, J'ai mal aux oreilles - I have an earache , J'ai mal au nez - I have a sore nose,

Chez le docteur - Year 5 GPPS

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?