J'habite ____ Édimbourg J'habite ____ Écosse J'habite ____ Grande Bretagne J'habite ____ Luxembourg J'habite ____ Europe J'habite ____ France J'habite ____ Italie J'habite ____ Paris J'habite ____ Londres J'habite ____ Espagne J'habite ____ Amérique J'habite ____ Portugal J'habite ____ Afrique J'habite ____ Bruxelles J'habite ____ pays de Galles J'habite ____ Marseilles J'habite ____ une ferme J'habite ____ d'Édimbourg J'habite ____ un appartement J'habite ____ une maison

J'habite .... P6 French

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?