Reversible: Freezing, Evaporating, Condensing, Dissolving, Sieving, Boiling, Irreversible: Heating, Mixing, Burning, Baking, Cooking,

Reversible and irreversible changes

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?