Създаване на по-добри уроци по-бързо
Коя река е северната граница на България, Най-дългата река в България , Коя е реката вливаща се в Черно море, Най-дългата река на Балканският полуостров, Реката, която прави най-много завои и тече край Велико Търново .

Реки в България

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо