Correct: Una rana, Un gato, In perro, Un Arana, Un pizza, Incorrect: Un amortiguar, Un gobo, Orangutang, Un cebra, Un rata,

spanish animals for yr 6

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?