1) boil a) b) c) d) 2) frying a) b) c) d) 3) grating a) b) c) d) 4) whisking a) b) c) d) 5) chopping a) b) c) d) 6) draining a) b) c) d) 7) baking a) b) c) d) 8) roasting a) b) c) d) 9) steaming a) b) c) d) 10) Washing ingredients a) b) c) d)

Cooking processes

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?