Създаване на по-добри уроци по-бързо
сегашно време: говоря, чистим, скачате, решава, вали, минало време: говорех, чистехте, скачаха, реши, валя, бъдеще време: ще говоря, ще чистим, ще скачате, ще решава, ще вали,

Разпределете глаголите по групи

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо