bleu, blanc, rouge, orange, rose, vert, jaune, noir,

Reception - Colour word recognition (french)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?