Correct: , , , 10/20, 15/30, 250/500, , 12/24, 400/800, 75/150, , 16/32, Incorrect: , , 2/5, 50/200, 12/20, 10/5,

Fractions that are equivalent to 1/2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?