, .

Read the BBC article and decide which country does this statement apply to?

Табло

Категоризиране е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?