Създаване на по-добри уроци по-бързо
цветя - Хем красиви са наглед, хем с приятен аромат. Поотделно и в букет могат да ги подарят. Що е то?, шишарки - Таралежчета в горите се люлеят по елхите. Що е то?, череши - Бонбончета червени с опашчици зелени. Що е то?, шейна - Бърза птичка веселушка, лети по сняг като вихрушка. Децата возят се на нея и щастливо се смеят. Що е то?, ръкавица - Една риза с пет ръкава. Що е то?,

Кръстословица с гатанки

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо